Hakemlik Kursu ve Semineri 07/08 Kasım Tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzurum'da Açılıyor

22.10.2015

2015/2016 SEZONU İÇİN, 07/08 KASIM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA, İSTANBUL,İZMİR VE ERZURUM İLLERİNDE BUZ İÇİ VE BUZ DIŞI HAKEM KURS VE SEMİNERİ AÇILACAKTIR.

ANTALYA İLİNDE YAPILAN SEMİNERE GELEMEYEN HAKEMLERE SEMİNER, ADAY HAKEMLERE İSE KURS OLARAK YAPILACAKTIR.

KURSA BAŞVURU ŞARTLARI AŞAĞIDADIR.

Hakemlik kursuna başvuru şartları:

Hakem adaylarında bulunması gereken nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Adli Sicil Kaydı.

c) Daha önce buz hokeyi veya başka bir spor dalında, hakem, sporcu veya başka bir görevde iken altı aydan fazla hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezası almamış olmak,

d) En az lise veya dengi okul mezunu olmak ( milli sporcularda bu koşul aranmaz),

e) 18 yaşından gün almış olmak,

f) Hakemlik yapmak için zihinsel ve fiziksel bir özrü olmadığını sağlık raporu ile belgelemek,

g) Düzenlenen hakem kurslarında 70 (yetmiş) veya üzeri puan almış olmak.

 Kurs Ücreti : 250,00 TL 

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

 (IBAN – TR60 0006 2000 0170 0006 2964 08)

NOT : Yeterli sayıda başvuru yapılmadığı takdirde seminer gerçekleşmeyecektir.Kurs başvuruları kurs gününe kadar devam edicektir. Kurs için gerekli evrakları, kursu vericek olan eğitmene teslim edilicektir.

Başvuru Dilekçesinde kursa katılacak olan kişini bilgileri kesinlikle bulunması gerekiyor. Örnek Dilekçe ;

       TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA

HAKEM SEMİNERİ

   07-08 Kasım 2015 tarihleri arasında ............................ ilinde açılması planlanan hakemlik seminerine katılacağımı taahhüt eder gereğini arz ederim.

ADI SOYADI :

İLETİŞİM :

İLİ:

İMZA: