Antrenörlük Kursu 24 Ekim - 4 Kasım İstanbul'da

07.10.2016 12:41

BUZ HOKEYİ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU İSTANBUL’DA AÇILIYOR

24 Ekim – 4 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul ilinde 1.KademeBuz Hokeyi Yardımcı Antrenörlük Kursu açılacaktır.

İlk kısım (24-29 Ekim 2016 ) Üniversite Teorik dersleri; Burhan Felek Spor Kompleksinde yapılacak olup;

İkinci kısım (30 Ekim – 4 Kasım 2016) Uygulamalı Buz Dersleri; İ.B.BSilivrikapı Buz Pistinde yapılacaktır.

Katılımcılar; ekte yer alan dilekçe örneğini doldurarak federasyonumuz faksına (03122157088)

ya da info@tbhf.org.tr adresine 21.10.2016 tarihi mesai bitimine kadar (saat 17:30) göndermelidirler.

Kurs ücretleri;

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

Federasyon Hesap no: 500 TL

Garanti bankası Bahçelievler/Ankara şubesi

IBAN: TR 60 0006 2000 0170 0006 2964 08

 (Açıklama kısmına: Buz Hokeyi 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu ve Ad-Soyad yazılacaktır.)

SPOR EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SGM hesap no: 100 TL

Halkbank Yenişehir/ Ankara şubesi 

IBAN: TR14 0001 2009 2120 0006 0000 88 

(Açıklama kısmına: Buz Hokeyi 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu ve Ad-Soyad yazılacaktır.) 

ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan   Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

KURSİYERLERDEN İSTENEN BELGELER

3 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm boyutunda –son 6 ay içerisinde çekilmiş olan)

En az lise ve dengi okul diplomasının noter veya il müdürlükleri onaylı fotokopisi,yeni mezunlar çıkış belgesi ile  müracaat edebilirler.

Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak cezalı olmadığına dair yazı

Sağlık raporu(Hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından)

Savcılık iyi hal kağıdı

Kurs ücreti ödendiğine dair banka dekontu

BESYO/SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEZUNLARI ve ANTRENÖR BELGESİ OLANLAR

Temel eğitim derslerinden sorumlu olmadığını gösterir belge

Temel Eğitim derslerinden sorumlu olmayan BESYO/SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEZUNLARI ve Diğer  federasyonlardan 1. Kademe veya daha üst kademe antrenörlük belgesi bulunanlar; (5 yıl içinde almış olmak şartıyla) belgelerinin asıllarını ve onaysız fotokopilerini,yanlarında getirerek  federasyonumuz web sitesinde yayınlanan kurs programına göre istenen belgelerle birlikte kurs sorumlusuna  teslim etmeleri gerekmektedir. Diğer federasyonların düzenlemiş olduğu kurslara katılan ve o kurstan alınan Temel Eğitim ders saatlerinin SGM kurs ders saatleriyle aynı olması zorunludur.

ÖNEMLİ: İstenen Belgeler 24 EKİM 2016 kursun ilk günü kurs yöneticisi SGM memuruna teslim edilecektir.

Dilekçe Örneği;

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI’NA

24 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında İstanbul ilinde yapılacak olan 1. Kademe Buz Hokeyi Yardımcı Antrenörlük kursuna katılmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                        Ad -Soyad                                                                                                                                                 Tarih

                                                                        imza

Adres

Telefon

e-mail