Buz Hokeyi 3. Kademe Antrenörlük Kursu Açılıyor

06.04.2017 12:03

 

2 – 16 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara ilinde III.Kademe Buz Hokeyi  Antrenörlük Kursu açılacaktır.

Katılımcılar; ekte yer alan dilekçe örneğini doldurarak ve kurs ücretlerini yatırarak federasyonumuz faksına (03122157088) ya da info@tbhf.org.tr adresine 24.04.2017 tarihi mesai bitimine kadar (saat 18:00) göndermelidirler.

Kurs ücretleri;

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

Federasyon Hesap No: 620TL

Garanti bankası Bahçelievler/Ankara şubesi

IBAN: TR 60 0006 2000 0170 0006 2964 08

 (Açıklama kısmına: Buz Hokeyi III. Kademe Antrenörlük Kursu ve Ad-Soyad yazılacaktır.)

SPOR EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SGM Hesap No: 130 TL

Halkbank Yenişehir/ Ankara şubesi 

IBAN: TR14 0001 2009 2120 0006 0000 88 

(Açıklama kısmına: Buz Hokeyi III. Kademe Antrenörlük Kursu ve Ad-Soyad yazılacaktır.) 

 

Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar

1-)En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

2-)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

3-)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

4-)7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

5-)III. Kademe (Kıdemli Antrenör) : II. kademe antrenör lisansına sahip ve II. kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde  sporla ilgili en az 2 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  tercih sebebidir.

 

KURSİYERLERDEN İSTENEN BELGELER

1-     3 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm boyutunda –son 6 ay içerisinde çekilmiş olan)

2-     En az lise ve dengi okul diplomasının noter veya il müdürlükleri onaylı fotokopisi, yeni mezunlar çıkış belgesi ile  müracaat edebilirler.

3-     Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi

4-     Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak cezalı olmadığına dair yazı

5-     Sağlık raporu(Hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından)

6-     Savcılık iyi hal kağıdı

7-     Kurs ücreti ödendiğine dair banka dekontu

8-     II. Kademe Antrenörlük Belgesi Fotokopisi

9-     II. Kademede en az 2 yıl çalışmış olduğuna dair yazı.

10-    En az 2 seminere katılmış olduğuna dair seminer belgesi. (18 Nisan ve 30 Nisanda tarihlerinde 2 ayrı 1'er günlük seminer açılacaktır.)

 

ÖNEMLİ: İstenen Belgeler 2.5.2017 tarihinde kursun ilk günü kurs yöneticisi SGM memuruna teslim edilecektir.

 

Dilekçe Örneği;

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI’NA

2 – 16 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara ilinde yapılacak olan 3. Kademe Buz Hokeyi Antrenörlük kursuna katılmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                            Ad-Soyad

                                                                                                              İmza

                                                                                                              Tarih

  

Adres

Telefon

e-mail