1. Kademe Antrenörlük Kursu Açılıyor

13.06.2017 10:41

BUZ HOKEYİ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU ANKARA’DA AÇILIYOR

3-14 Temmuz 2017 tarihlerinde Ankara ilinde Buz Hokeyi 1.Kademe iYardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu açılacaktır.

Üniversite Teorik dersleri; Volley Otel'de yapılacak olup;

Uygulamalı Buz Dersleri; Bahçelievler Buz Pateni Sarayında yapılacaktır.

Katılımcılar; ekte yer alan dilekçe örneğini doldurarak federasyonumuz faksına (03122157088)

ya da info@tbhf.org.tr adresine 28.06.2017 tarihi mesai bitimine kadar (saat 17:30) göndermelidirler.

Kurs ücretleri;

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

Federasyon Hesap no: 500 TL

Garanti bankası Bahçelievler/Ankara şubesi

IBAN: TR 60 0006 2000 0170 0006 2964 08

 (Açıklama kısmına: Buz Hokeyi 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu ve Ad-Soyad yazılacaktır.)

SPOR EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SGM hesap no: 110 TL

Halkbank Yenişehir/ Ankara şubesi 

IBAN: TR14 0001 2009 2120 0006 0000 88 

(Açıklama kısmına: Buz Hokeyi 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu ve Ad-Soyad yazılacaktır.) 

ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

-En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

-En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

-Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

-7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan   Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

KURSİYERLERDEN İSTENEN BELGELER

-2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm boyutunda –son 6 ay içerisinde çekilmiş olan)

-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Üniversite veya lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgesi geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu SGM ilgili birimlerince Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.

-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi

-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak cezalı olmadığına dair yazı

-Sağlık raporu(Hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından alınacak ve üzerinde "Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur" ibaresi yer alacak)

-Adli Sicil Kaydı Sorgulaması (E-devletten veya aslı) - (Resmi Kurumlar için alınacaktır.)

-Kurs ücreti ödendiğine dair banka dekontu

ÖNEMLİ: İstenen Belgeler 3.7.2017 tarihinde kursun ilk günü kurs yöneticisi SGM memuruna teslim edilecektir.

 

Dilekçe Örneği;

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI’NA

3-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ankara ilinde yapılacak olan 1. Kademe Buz Hokeyi Yardımcı Antrenörlük kursuna katılmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                        Ad -Soyad                                                                                                                                                 Tarih

                                                                        imza

Adres

Telefon

e-mail            

KURS PROGRAMI