Buz Hokeyi Hakem Bilgi Sistemi geliyor..

25.02.2018 00:29

Federasyon bünyesindeki hakemlerin bilgilerini düzenli olarak tutmak, maçlara atamaları elektronik ortamda gerçekleştirmek, performanslarını düzenli olarak takip etmek, maç sonu raporların elektronik yüklenmesini sağlamak, mali ödemelerinin elektronik takibini yapmak, hakemlerin birbiri arasındaki iletişimini ve Federasyonla iletişimini hızlandırmak ve geliştirmek, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan hakemlerin sistem üzerinden bilgilerinin güncelleştirebilmesini sağlamayı amaçlayan "Hakem Bilgi Sistemi" önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak. Bu sistem hakemlerin tüm bilgilerinin elektronik ortamda tutulmasını ve güncellenmesini, hakemlerin görev yapabilecekleri müsabakalara atamalarının yine elektronik ortamda ve ön tercih yöntemi kullanılarak yapılmasını, eğitim doküman ve videolarının  paylaşımını, gözlemci raporları ve sınav sonuçlarının takip edilerek performanslarının geliştirilmesini, hakemlerle alakalı tüm mali konuların elektronik ortamda oluşturulmasını ve takibini sağlayacak.

Bu sistemle beraber; hakemler parolalarıyla sisteme giriş yaparak bilgilerini her zaman her yerden güncelleyebilecek,  Buznet sistemine girilen maçlarla entegre olacak, sisteme giriş yapan hakem görev yapabileceği maçlar için ön talepte bulunabilecek, MHK tarafından yapılan atamalar sistem üzerinden görev alacak hakemlere bildirilecek,  hakemlerin tüm mali işlemleri elektronik ortamda oluşturularak takip edilecek, maç gözlemci değerlendirme formu elektronik ortamda Federasyona iletilecek, sınav sonuçları sistem üzerinden takip edilecek, hakemlerin tüm istatistiki bilgileri tek bir ortamda tutulabilecek,  eğitim dökümanları ile videoları paylaşılabilecek ve takip edilebilecek.

Tüm bu amaçları uygulamak üzere oluşturulan bir yazılım olan “Hakem Bilgi Sistemi”  Mart ayında  kullanıma açılacak.