Sporculara Aynı Zamanda Liglerde Hakemlik Yapma Fırsatı

23.08.2018 10:46

Federasyonumuz ve Merkez Hakem Kurulumuzun birlikte aldığı kararla hakem olmak için sporculuğu bırakmış olma gerekliliği ortadan kalkıyor. Hakem olmak isteyen buz hokeyini bırakmış veya devam eden sporcular, başvuruları Merkez Hakem Kurulu tarafından incelendikten ve gerekli eğtimi aldıktan sonra uygun bulunan liglerde hakem olarak görevlendirilecekler. Sporcuların hali hazırda oynadığı kategorilere göre hangi müsabakalarda görev alabileceği MHK tarafından belirlenecektir. 

Ön başvuru için info@tbhf.org.tr adresine;

Konu: Hakem Olmak İstiyorum
Ad Soyad - Doğum Tarihi - Şehir - Telefon

Şeklinde email gönderilmesi yeterlidir. 

Merkez Hakem Kurulu'nun ilgili duyurusu;

Buz Hokeyi sporumuza devam etmekte veya buz hokeyini bırakmış sporcular arasında aşağıdaki şartları taşıyan, buz hokeyine hakem gözüyle de bakmak isteyen, yönetme yeteneğine sahip, liderlik özelliklerine sahip, sporcuları aramızda görmekten mutluluk duyarız.

MADDE 5- (1) Hakem adaylarında bulunması gereken nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

c) Daha önce buz hokeyi veya başka bir spor dalında, hakem, sporcu veya başka bir görevde iken altı aydan fazla hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezası almamış olmak,

d) En az lise veya dengi okul mezunu olmak ( milli sporcularda bu koşul aranmaz),

e) 20 yaşından gün almış olmak,

f) Hakemlik yapmak için zihinsel ve fiziksel bir engeli olmadığını sağlık raporu ile belgelemek,

g) Kariyerinin sporcu, antrenör ya da yönetici olduğu dönemlerinde buz hokeyi hakemlerine karşı (fiili saldırı, sinkaf vb gibi nedenlerle) işlenen bir suç nedeniyle, TBHF disiplin kurulu veya tahkim kurulu tarafından ceza almamış olmak.

Merkez Hakem Kurulu