2018-2019 Sezonu Hakem Semineri ve Aday Hakem Kursu

01.10.2018 12:02

2018-2019 Sezonu Hakem Seminerleri aşağıdaki program dâhilinde; 6-7 Ekim tarihleri arasında Ankara ve İstanbul, 13-14 Ekim tarihlerinde Erzurum ve 20-21 Ekim tarihlerinde İzmir İlinde düzenlenecek olup faal olarak hakemliğe devam etmek isteyen hakemlerimizin seminerlere katılması ve hakem vize ücretlerini yatırması zorunludur. Kocaeli İli hakemleri de İstanbul’da düzenlenecek seminere katılacaklardır.

2018-2019 Sezonu için tüm klasmanlarda (Uluslararası, Milli, İl, Aday) Hakem Vize Ücreti 50 TL olup yatırıldığına dair dekontun seminerlerde görevli eğitimciye teslim edilmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda bahsi geçen il ve tarihlerde Buz İçi ve Buz Dışı Aday Hakem Kursu da açılacak olup katılmak isteyen kursiyerlerin de bu kurslara katılım göstererek yeterlilik sınavlarını başarı ile geçmesi gerekmektedir. Aday Hakem Kursuna başvuru ücreti 50 TL olup yatırıldığına dair dekontun kursta görevli eğitimciye teslim edilmesi gerekmektedir.

FEDERASYON IBAN NO:  TR60 0006 2000 0170 0006 2964 08 -Garanti Bankası Bahçelievler Şubesi

Hakem vize ücretlerini ve aday hakem kursu başvuru ücretlerini yatırmayan hakemler ve kursiyerler 2018-2019 sezonundaki lig maçlarında görev alamayacaklardır.

Buz içi hakemi olarak katılım sağlayacakların yanlarında eşofman ve buz hokeyi pateni ile kursa katılmaları gerekmektedir.

GEREKLİ EVRAKLAR ve HAKEM OLABİLME KOŞULLARI aşağıda belirtilmiş olup, eksiksiz olarak kursta görev alan eğitmene teslim edip kayıt olmanız gerekmektedir.

Gerekli Evraklar;

  • 2 Adet Kimlik Fotokopisi
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Adli Sicil Kaydı ( e-devlet'ten Alınan Belge Uygundur )
  • Mezun Olduğu Okul Diploma Fotokopisi- En Az Lise & Üniversite  (Milli Sporcularda Bu Koşul Aranmaz)
  • Hakemlik Yapmak İçin Zihinsel ve Fiziksel Bir Özrü Olmadığını Dair Sağlık Raporu
  • GHSİM'den Alınacak Cezası Yoktur Kağıdı
  • Hakem Seminerine Tam Olarak Katılım ve Sınavdan En Az 70 Puan Almak
  • 50 TL Aday Hakem Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont (Açıklama Olarak Buz Hokeyi Aday Hakem Kurs Ücreti - Ad-Soyad Yazılacak)

Hakem Olabilme Koşulları ;

MADDE 5-  (1) Hakem adaylarında bulunması gereken nitelikler aşağıda belirtilmiştir. 

a) T.C. vatandaşı olmak, 

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

c) Daha önce buz hokeyi veya başka bir spor dalında, hakem, sporcu veya başka bir görevde iken altı aydan fazla hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezası almamış olmak,

d) En az lise veya dengi okul mezunu olmak ( milli sporcularda bu koşul aranmaz),

e) 20 yaşından gün almış olmak,

f) Hakemlik yapmak için zihinsel ve fiziksel bir engeli olmadığını sağlık raporu ile belgelemek,

g) Kariyerinin sporcu, antrenör ya da yönetici olduğu dönemlerinde buz hokeyi hakemlerine karşı (fiili saldırı, sinkaf vb gibi nedenlerle) işlenen bir suç nedeniyle, TBHF disiplin kurulu veya tahkim kurulu tarafından ceza almamış olmak.

SEMİNER VE KURS PROGRAMI;

İSTANBUL          ANKARA          ERZURUM          İZMİR

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU