2019-2020 Buz Hokeyi Hakem Semineri ve Buz İçi Hakem Kursu

01.10.2019 11:18

2019 - 2020 Sezonu Hakem Semineri ve Buz İçi Hakem Kursu aşağıdaki şehirlerde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. 

Ankara  : 5-6 Ekim 2019  - Ümitköy Buz Pisti

İstanbul : 12-13 Ekim 2019 - Silivrikapı Buz Pisti

Erzurum: 12-13 Ekim 2019 - 3000'lik Buz Pisti

İzmir      : 19-20 Ekim 2019 - Aşık Veysel Buz Pisti

2019-2020 Sezonu hakem vize ücreti 60 TL olup dekontun, seminerin ilk günü görevliye teslim edilmesi gerekmektedir, aksi halde seminere katılamayacaklardır. 

Hakem Seminer ve kursu, Cumartesi ve Pazar günleri sabah saat 09:00 - 18:00 arası yapılacak olup Pazar günü 18:00 - 20:00 saatleri arası buz testi yapılacaktır. Hakem ve kursiyerlerin Pazar günü için paten ve kask getirmeleri gerekmektedir.

Buz İçi Hakem Kursuna katılmak isteyenlerin 4 Ekim 2019 saat 17.00’a kadar mustafasaracoglu@tbhf.org.tr mail adresine katılımlarıyla ilgili bilgi vermesi  gerekmektedir.

Hakem Olabilme Koşulları:

Hakem adaylarında bulunması gereken nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

c) Daha önce buz hokeyi veya başka bir spor dalında, hakem, sporcu veya başka bir görevde iken altı aydan fazla hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezası almamış olmak

d) En az lise veya dengi okul mezunu olmak ( milli sporcularda bu koşul aranmaz),

e) 18 yaşından gün almış olmak,

f) Hakemlik yapmak için zihinsel ve fiziksel bir özrü olmadığını sağlık raporu ile belgelemek,

g) Düzenlenen hakem kurslarında 70 (yetmiş) veya üzeri puan almış olmak.

Aday Hakemlik Kursu Katılımcılarından İstenilen Belgeler:

1) İyi hal kağıdı (Adli Sicil Kaydı)

2) Men cezası almadığına dair yazı

3) En az lise ve dengi okul diplomasının fotokopisi

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi

5) Sağlık raporu

6) Kurs katılım ücreti dekontu

7) 2 adet vesikalık fotoğraf 

8) İletişim bilgileri

Kurs ücretleri;

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

Federasyon Hesap No:  60 TL

Garanti bankası Bahçelievler/Ankara şubesi

IBAN: TR 60 0006 2000 0170 0006 2964 08

(Açıklama kısmına: Buz Hokeyi Hakemlik Kursu Semineri ve Ad-Soyad yazılacaktır.)

NOT: İstenilen belgeler kurs başlamadan önce kurs sorumlusuna teslim edilecektir. Belgesi eksik olan ya da belgesi olmayanlar kursa katılamayacaklardır.