Antrenör Eğitim & Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği Hakkında

30.12.2019 16:25

14.12.2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliği ve Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği kapsamıyla ilgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde, sağlık raporuna ihtiyaç olmaksızın lisans, vize ve transfer işlemlerinde yazılı beyan yeterli olacak.    

Tüm federasyonlar için ilk lisans alma dışında vize ve transfer işlemlerinde sağlık raporu şartı kaldırılarak beyan imkanı getirildi. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte kurallar her federasyon için geçerli iken yeni yönetmelikle her federasyona özelliğine göre lisans, vize ve transfer kuralı belirleme imkanı sağlandı.

Antrenörlere ilişkin düzenlenmelerde ise; Antrenör eğitim programı, teorik derslerin yer aldığı temel eğitim ile spor dallarının özelliğine göre uygulamalı eğitimin yer aldığı uygulama eğitimi olarak iki aşamalı gerçekleştirilecek. Temel eğitim bölümü uzaktan eğitim yöntemiyle Bakanlık tarafından yetkilendirilecek eğitim kurumu tarafından beş kademe olarak yapılacak. Temel eğitime erişilebilirlik yaygınlaştırılacak, eğitimlerin kalitesi arttırılacak. 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan işlemler; devam eden antrenör kursları, açılması planlanan duyurusu yapılmış antrenör yetiştirme kursları ve denklik işlemleri ile antrenör belgesi almak için başvuranların talepleri yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak. 14 Aralık 2019 tarihinden sonra antrenör eğitimine ilişkin iş ve işlemler bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Yapılacak iş ve işlemler yürürlüğe giren yönetmelikler hükümlerine göre en kısa sürede düzenlenecektir

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yönetmeliklere ilişkin bütün detaylara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191214-3.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191214-2.htm