7. Mali Genel Kurul Delege Kesin Listesi, Bütçeler ve Faaliyet Programları

12.03.2020 16:20

Yönetim Kurulumuzun 08.02.2020 tarihli toplantısında alınan karar ile Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsünün 20. Maddesi uyarınca Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 7. Mali Genel Kurulunun 28 Mart 2020 Cumartesi günü The Green Park Hotel (Kızılırmak Mh. 1443 Cad. 06520 Çankaya/Balgat/ANKARA)’de saat 10.00’da aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde bir sonraki toplantı 29 Mart 2020 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Kesin delege listesi, faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bütçe tasarıları ve diğer mali raporlar aşağıda yayınlanmıştır.

Delegelerin toplantıya katılmaları için kesin delege listelerinde yer almaları ve kayıt işlemleri için 7.Mali Genel Kurul günü 08:30-10:00 saatleri arasında kimlik ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kesin Delege Listesi

2020 Yılı Faaliyet Programı ve Bütçesi

2021 Yılı Faaliyet Programı ve Bütçesi

2022 Yılı Faaliyet Programı ve Bütçesi

01.01.2019-31.12.2019 MALİ RAPORLARI

01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ DENETİM RAPORLARI

01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ DENETİM RAPORLARI

01.01.2018-31.12.2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORLARI

01.01.2018-31.12.2018 MALİ RAPORLARI