Denklik İşlemleri

25.11.2020 14:31

Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulları mezunlarının Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin 20. ve 21. maddeleri gereğince yapacakları antrenör belgesi başvuru ve denklik işlemleri başlamıştır.   Denklik başvurularında herhangi bir başvuru son tarihi ve süre kısıtlaması olmamaktadır. 

E-devlet üzerinden ön başvuru yapıldıktan sonra transkriptinizin aslını, noter onaylı tasdikli suretinin veya e-devletten alınan suretinin, dilekçe ile birlikte federasyona gönderilmesi gerekmektedir. 

E-devlete yüklenen transkriptin PDF olarak yüklenmesi gerekmekte olup transkriptinde "Buz Sporları" olarak geçen dersler için okuldan ders içeriğini gösteren yazının alınıp Federasyona gönderilmesi gerekmektedir.

Denklik İşlemleri Bilgilendirme Klavuzu  

Dilekçe Örnekleri:

Antrenörlük Bölümü Uzmanlık

Antrenörlük Bölümü 1 Dönem

Diğer Bölüm Mezunları 1 Dönem

Diğer Bölüm Mezunları 2 Dönem